2015-16 Erasmus staj hareketliliği başvuru döneminin Nisan ayının ikinci yarısından itibaren başlatılması planlanmaktadır. Başvuru döneminde öğrencilerden gidecekleri kuruluşlardan / şirketlerden alacakları bir niyet mektubu (Kuruluşun / şirketin öğrenciyi belli tarih aralığında staj yapmak üzere kabul ettiğine dair belge) istenecektir. Bu belgenin bir örneği web sitemizde Staj Hareketliliği bölümünde bulunmaktadır. Örnek belge kullanılabileceği gibi, şirketin kendi antetli kağıdı üzerine hazırlanmış benzer şekilde bir belge de kullanılabilir. Belgenin orijinal olması (postayla gelmesi) gerekmemektedir. Ancak  e-posta yoluyla scan edilerek öğrenciye gönderilecek belgenin imzalı ve kaşe veya mühürlü olması gerekmektedir. Başvuru yapmayı düşünen öğrencilerin şimdiden kendileri için kuruluş/şirket araştırmaya başlamaları tavsiye edilmektedir.

        

                                                                                                                                                                                                                        Erasmus Kurum Koordinatörlüğü