Sınava girecek öğrencilerin yanlarında Nüfus Cüzdanı vb. ile Öğrenci Kimlik Belgeleri bulundurmaları zorunludur.