Erasmus+ Kurumlararası Anlaşmalar

Erasmus Kurumlararası Anlaşması Nedir ?

Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi iki yükseköğretim kurumunun; Erasmus kapsamında yapmayı planladığı,  birbirlerinden bekledikleri şartları belirten niyet mektubu niteliğinde  bir anlaşmadır. Öğretim görevlisi ve öğrenci değişimlerini gerçekleştirmek için fakülteler ve bölümler bazında kurumlararası anlaşmalar yapmak gerekmektedir.

 

Kurumlararası Anlaşma Nasıl Yapılır?

  • Tespit edilen üniversitelerin web sayfalarından ilgili fakülte ve bölümün koordinatörü ile iletişime geçilir (daha önce kişisel veya kurumsal olarak iletişimde olunan üniversitelerle kurumlararası anlaşma yapmak daha kolay olacaktır).
  • Koordinatörle yapılan yazışmalar sonucunda belirlenen öğrenci ve öğretim elemanı sayıları kurumlararası anlaşma formu üzerinde gösterilir. Ders kodları tablosu (ISCED Alan Kodları) kullanılarak “subject area codes” bölümleri doldurulur. 
  • Fakülte/Enstitü (yüksek lisans veya doktora değişimi içeriyorsa) koordinatörü bilgilendirilmelidir. 
  • İletişim kısmında fakülte koordinatörlerinin bilgileri mutlaka olmalıdır (İstenirse anlaşmayı yapan öğretim elemanının bilgileri de forma eklenebilir).
  • Kurumlararası anlaşma formunda her iki tarafın da bilgileri eksiksiz olarak doldurulduktan sonra Erasmus Kurum Koordinatörlüğü'ne imza için elektronik ortamda gönderilir.
  • Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından imzalanan anlaşma karşı kuruma e-posta ile gönderilir. Diğer yükseköğretim kurumunun da anlaşmayı imzalaması ile anlaşma yürürlüğe girmiş olur.
  • Koordinatörlüğümüze e-posta ile gönderilen anlaşma ilgili dosyaya kaldırılır. Koordinatör veya ilgili kişi anlaşmanın imzalandığına dair bilgilendirilir.

  • Kurumlararası anlaşma formunun ıslak imzalı olma şartı bulunmamaktadır. E-posta ile gönderilen formlar kabul edilmektedir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

•Karşı kurumun ders içerikleri mutlaka anlaşma yapılmadan önce incelenmeli
 
• Denklik sorunu yaşanma ihtimali ortadan kaldırılmalı
 
• Akademik takvim incelenmeli
 
• Eğitim dili mutlaka belirtilmeli (Erasmus öğrencilerine uygulanan)
 
• Değişim düzeyi (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) belirtilmeli
 
• Kurumlararası anlaşmaya ait özel koşullar (IELTS, standardın üzerinde akademik ortalama, vs) varsa; bu koşulların  anlaşma yapılırken Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ile paylaşılması
 
• Bu tür özel koşulların kurumlararası anlaşma  yapıldıktan sonra ortaya çıkması durumunda, Erasmus başvuruları başlamadan önce Erasmus Kurum Koordinatörlüğü'ne bildirilmesi.
 

Ortak Ülkeler ile Anlaşma Yapılması

Erasmus+ Programı kapsamında kurumlarası anlaşma yapmak isteyen programlar tarafından artık iki tür anlaşma yapılabilecektir.

2014-2020 yıllarını kapsayan Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye 2015 yılından itibaren Program Ülkeleri (28 AB Üyesi ülke + 4 ülke) 'ne ek olarak Ortak Ülkeler (AB'ye Komşu Ortak Ülkeler) ve Diğer Ortak Ülkeler  olarak tanımlanan ülkeler ile de yükseköğretimde öğrenci ve personel hareketliliği faaliyeti gerçekleştirilebilecektir.

1. Avrupa Birliği Üye Ülkeleri (28) ve İzlanda, Makedonya, Lihtenştayn, Norveç ile anlaşmalar yapılabilir.

2. Ortak Ülkeler ile anlaşmalar yapılabilir. Bu çerçevede Ortak Ülkeler'in yükseköğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeleri için de Ortak Ülkeler ile anlaşma zemininin oluşturulması gerekmektedir. Ortak Ülkeler ile Erasmus+ değişimi yapmak için  2015 Yılı Teklif Çağrısı’na üniversitemiz de başvuru yapacaktır. 2015-2016 Akademik döneminde  Ortak Ülkeler ile öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel hareketliliği gerçekleştirmek için birimlerimizin uygun Ortak Ülkeler’deki yükseköğretim kurumlarıyla kurumlararası anlaşma yapmaları gerekmektedir.

Ortak Ülkeler Listesi

Bölgeler

Hareketlilik Gerçekleştirilebilecek Ülkeler

ENP GÜNEY

Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Lübnan, Libya, Mısır, Suriye, Tunus, Ürdün

ENP DOĞU

Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna

RUSYA

Rusya

LATİN AMERİKA

Bolivya, Brezilya, Ekvador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Şili, Uruguay, Venezuela

ASYA

Afganistan, Bangladeş, Butan, Çin, Filipinler, Hindistan, Endonezya, Kamboçya, Kuzey Kore, Laos, Malezya, Maldivler, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tayland, Vietnam

MERKEZ ASYA

Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan

GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika

IPA

Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan

ABD KANADA

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada

ENDÜSTRİLEŞMİŞ ASYA, AVUSTURALYA, YENİ ZELANDA

 

 

Önemli Belgeler

Kurumlararası Anlaşmalar Listesi

ISCED Alan Kodları

Program Ülkeleri için Kurumlararası Anlaşma Formu

Ortak Ülkeler Kurumlararası Anlaşma Formu

Program Ülkeleri için Örnek Kurumlararası Anlaşma Formu

Ortak Ülkeler Örnek Kurumlararası Anlaşma Formu

Program Ülkeleri için Açıklamalı Kurumlararası Anlaşma Formu

Kurumlararası Anlaşma Yapmak için Örnek Yazışma Formu