Öğrenci Staj Hareketliliği

Staj Hareketliliği nedir?

Staj (Yerleştirme) bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

Yerleştirme Süreleri

Bu hareketlilik faaliyetleri1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında aşağıda belirtilen sürelerde gerçekleştirilebilir.

  1. En az 2 ay
  2. En fazla 12 ay

Ev sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

Yerleştirme faaliyeti aşağıda belirtilen kuruluşlarla gerçekleştirilebilir. 

  1. İşletmeler
  2. Eğitim Merkezleri
  3. Araştırma Merkezleri
  4. Diğer Kuruluşlar

Ancak; AB kurumları ve AB ajansları, AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar, misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz staja ev sahipliği yapamazlar.

İşletme

Büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişim.

Kimler Yararlanabilir?

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir.(Yüksek lisans ve doktora dahil)

Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz.

Öğrenci staj harekeliliğine (yerleştirme) müracaat için gerekli şartlar

Genel başarı notu hesaplanırken yerleştirmede(staj) dil ağırlığı ikinci planda olacağı düşünüldüğünden not ortalaması % 50; dil başarısı %50 etki edecektir.

İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında öğrenci yerleştirmede;

Gönderen yüksek öğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dâhil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

Bunu dışında;

  • Yerleştirme Sözleşmesi (bütün taraflarca imzalanmış): Ortaklar, yer, süre ve mali katkı vs. belirtilmelidir.
  • Eğitim Anlaşması: Çalışma programı, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma vs. belirtilmelidir.
  • Kalite Taahhüdü: Tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belge.

Staj Belgeleri

Staj Önerileri

Avusturya (Graz)

Yunanistan

Portekiz

Avusturya

İspanya-1

İspanya-2

İspanya-3

Malta

Lüksemburg

Pazarlama,Satış,Finans

İngiltere

Çek Cumhuriyeti

Polonya-Mimarlık

Slovenya

İrlanda

İtalya