Erasmus Fakülte / Bölüm Koordinatörleri (Faculty And Departmental Coordinators)
 

Erasmus Kurum Koordinatörü (Erasmus Institutional Coordinator)  Doç. Dr. Ufuk KOCA ÇALIŞKAN

FAKÜLTELER (FACULTIES)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ (DENTISTRY)
Doç.Dr.Meryem TORAMAN ALKURT
Fakülte Koodinatörü (Faculty Coordinator)
Doç.Dr.Volkan ASAR
Protetik Diş Tedavisi  (Prosthodoctics)
Yrd.Doç.Dr.Didem ATABEK
Pedodonti (Pedodontics)
Arş.Gör.Dr.Fatma ZOR
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi (Oral and Maxillofacial Surgery)
Doç.Dr.Ahu URAZ
Periodontoloji (Periodontology)
Doç. Dr. Selin KALE VARLIK
Ortodonti (Orthodontics)
Doç. Dr. Meryem TORAMAN ALKURT
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (Dento-Maxillofacial Radiology)
Doç. Dr.Özgür İlke ATASOY ULUSOY
Endodonti (Endodontics)
Arş.Gör.Dr.Burcu SENGÜVEN
Oral Patoloji (Oral Pathology)
Doç.Dr.Gülçin AKCA
Tıbbi Mikrobiyoloji
      
ECZACILIK FAKÜLTESİ (PHARMACY)
Prof. Dr. Bensu KARAHALİL
Fakülte Koodinatörü (Faculty Coordinator)
Doç. Dr. Zeynep Şafak TEKSİN
Eczacılık Teknolojisi (Pharmaceutical Technology)
Prof. Dr. Bensu KARAHALİL
Eczacılık Meslek Bilimleri (Professional Pharmaceutical Sciences)
Prof. Dr. Sevgi AKAYDIN
Eczacılık Temel Bilimleri (Basic Pharmaceutical Sciences)
 
 
EDEBİYAT FAKÜLTESİ (LETTERS)
Yrd. Doç. Dr. Yavuz ÇELİK
Fakülte Koodinatörü (Faculty Coordinator)
Yrd. Doç. Dr. Özgür İLDEŞ
Türk Dili ve Edebiyatı (Turkish Language and Literature)
Doç. Dr. Ayşe CANATAN
Sosyoloji (Sociology)
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Fatma EROL
Arkeoloji (Archaeology)
Yrd. Doç. Dr. Ümran TÜRKYILMAZ
Fransız Dili ve Edebiyatı (French Language and Literature)
Yrd. Doç. Dr. Yavuz ÇELİK
İngiliz Dili ve Edebiyatı (English Language and Literature)
Arş. Gör. Dr. Taner LÜLECİ
Tarih (History)
Yrd. Doç. Dr. Aysun DEMİREZ GÜNERİ
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Contemporary Turkish Dialects and Literatures)
Öğr. Gör. Dr. Recep Batu GÜNÖR
Felsefe (Philosophy)
Yrd. Doç. Dr. Dilek TÜRKYILMAZ
Türk Halkbilimi (Turkish Folklorism)
Arş. Gör. Fatih YAPICI
Rus Dili ve Edebiyatı (Russian Language and Literature)
Prof. Dr. Gül TUNCEL
Sanat Tarihi (Art History)
Yrd. Doç. Dr. Hatice DEMİRBAŞ
Psikoloji (Psychology)
 
ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ (INDUSTRIAL ARTS EDUCATION)
Doç. Dr. Abdullah TOGAY
Fakülte Koodinatörü (Faculty Coordinator)
Doç. Dr. Adnan AKKURT
Endüstriyel Teknoloji Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. A. Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP
Aile ve Tüketici bilimleri Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Aysun COŞKUN
Bilgisayar Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman OKUR
İşletme Eğitimi
Yrd. Doç. Dr. Figen EREŞ
Eğitim Bilimleri
 
FEN FAKÜLTESİ
Doç.Dr.Barbaros BALABANLI
Fakülte Koodinatörü (Faculty Coordinator)
Yrd. Doç. Dr. H. Hasan ÖRKCÜ
İstatistik (Statistics)
Doç.Dr.Çetin VURAL
Matematik (Mathematics)
Prof. Dr. Mehmet Mahir BÜLBÜL
Fizik (Physics)
Prof.Dr.Orhan ACAR
Kimya (Chemistry)
Doç. Dr. Barbaros BALABANLI
Biyoloji (Biology)
 
GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Dilek ÖZÇELIK
Fakülte Koodinatörü (Faculty Coordinator)
Öğr.Gör.Dr.Mümin TUFAN
Okul Öncesi Eğitimi (Pre-School Education)
Arş. Gör. Seyit ATEŞ
Sınıf Öğretmenliği (Primary School Education)
Yrd. Doç. Dr. Nejla YÜRÜK
Fen Bilgisi Eğitimi (Science Education)
Yrd.Doç.Dr.Muharrem AKTÜMEN
İlköğretim Matematik Eğitimi (Primary School Mathematics Education)
Arş. Gör. Osman SABANCI
Sosyal Bilgiler Eğitimi (Social Sciences Education)
Arş. Gör. Sercan HALAT
Türkçe Eğitimi (Turkish Language Education)
Öğr.Gör.Asuman Aşık
İngiliz Dili Eğitimi (English Language Education)
Doç. Dr. Mehmet Hakkı SUÇİN
Arap Dili Eğitimi (Arabic Language Education)
Doç. Dr. Perihan YALÇIN
Fransız Dili Eğitimi (French Language Education)
Yrd. Doç. Dr. Nursen Zehra BERÇİN
Alman Dili Eğitimi (German Language Education)
Yrd. Doç. Dr. Murat KARABULUT
Güzel Sanatlar Eğitimi/Müzik Eğitimi (Music Education)
Öğr. Gör. Veysel ŞAYLİ
Güzel Sanatlar Eğitimi/Resim-İş Eğitimi (Arts Education)
Yrd. Doç. Dr. Necdet KARASU
Özel Eğitim/Zihin Engelliler Eğitimi (Education of Mentally Disabled Students)
Doç. Dr. Selda ÖZDEMİR
Özel Eğitim/Görme Engelliler Eğitimi (Education of Visually Disabled Studenst)
Doç. Dr. Melek ÇAKMAK
Eğitim Programları ve Öğretim (Educational Programmes and Teaching)
Arş. Gör. Serkan KOŞAR
Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması Denetimi (Management, Inspection and Planning of Education)
Öğr.Gör.Dr.Safiye SARICI BULUT
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Guidance and Psychological Consulting)
Yrd. Doç. Dr. Sami ŞAHİN
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (Computer Technologies Education)
Arş.Gör.Dr.Osman ÇİMEN
Ortaöğretim Biyoloji Eğitimi (Biology Education)
Öğr. Gör. Dr. Çağlar GÜLÇİÇEK
Ortaöğretim Fizik Eğitimi (Physics Education)
Arş. Gör. Burcu ULUTAŞ
Ortaöğretim Kimya Eğitimi (Chemistry Education)
Arş.Gör.Mustafa ÇEVİKBAŞ
Ortaöğretim Matematik Eğitimi (Mathematics Education)
Yrd.Doç.Dr. Gülin KARABAĞ
Ortaöğretim Tarih Eğitimi (History Education)
Doç. Dr. Halil ÇELTİK
Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi (Turkish Language Education)
Öğr. Gör. Dr. Nurcan DEMİRALP
Ortaöğretim Coğrafya Eğitimi (Geography Education)
Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali DOMBAYCI  
Ortaöğretim Felsefe Eğitimi (Philosophy Education)
 
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ  (FINE ARTS)
Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL
Fakülte Koodinatörü (Faculty Coordinator)
Prof. Dr. Tansel TÜRKDOĞAN
Resim (Art)
Yrd.Doç.Melda ÖNCÜ YILDIZ
Görsel İletişim Tasarımı (Visual Communications Design)
Yrd. Doç. Dr. Alper ÇALGÜNER
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Industrial Design)
Öğr. Gör. Naile ÇEVİK
Heykel Bölümü (Sculpture)
Öğr. Gör. Mehtap BİNGÖL
Temel Sanat Bilimleri (Basic Art Sciences)
Öğr. Gör. H. Kurtuluş ÖZGEN
Fotoğraf ve Video Bölümü (Photography and Video)
Yrd. Doç. Dr. Ali Akın AKYOL
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü (Protection and Renovation of Cultural Heritage)
 
HUKUK FAKÜLTESİ (LAW)
 hghDoç. Dr. Mustafa Göksu
Fakülte Koodinatörü (Faculty Coordinator)
 
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Doç.Dr. Nükhet DOĞAN
Fakülte Koodinatörü (Faculty Coordinator)
Yrd. Doç. Dr. Kürşat TURAN
Fakülte Koordinatörü Yrd. (Assistant to Faculty Coordinator)
Arş. Gör. E. Cenk GÜRCAN
Fakülte Koordinatörü Yrd. (Assistant to Faculty Coordinator)
Arş.Gör.Dr.Tolga DAĞLAROĞLU
İktisat (Economics)
Arş. Gör. Dr. Özge DİNÇ
İşletme (Business Management)
Arş. Gör. Yağız AKSAKALOĞLU
Kamu Yönetimi (Public Administration)
Arş. Gör. Hasan TÜRE
Ekonometri  (Econometrics)
Arş. Gör. Ali Çelen ERDURAN
Maliye (Public Finance)
Araş. Gör. Semra AKSU
Uluslararası İlişkiler (International Relations)
Arş. Gör. Nursel KARAMAN
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü (Labour Economics and Industrial Relations)
Doç Dr. Zekai ÖZTÜRK
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Health Care Management)
Arş. Gör. Burcu NAZLIOĞLU
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Health Care Management)
Prof. Dr. Beyhan MARŞAP
Uluslararası Ticaret Bölümü (International Trade)
Arş.Gör. Pınar OKAN GÖKTEN
Uluslararası Ticaret Bölümü (International Trade)
Arş. Gör. Furkan BAŞER
Uluslararası Ticaret Bölümü (International Trade)
 
İLETİŞİM FAKÜLTESİ (COMMUNICATIONS)
Prof. Dr. Himmet HÜLÜR
Fakülte Koodinatörü (Faculty Coordinator)
Doç. Dr. Ruhdan UZUN
Gazetecilik (Journalism)
Doç. Dr. Tuğba Asrak HASDEMİR
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Public Relations and Publicity)
Doç. Dr. Mehmet Sezai TÜRK
Radyo Televizyon ve Sinema (Radio, Television and Cinema)
 
MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ (VOCATIONAL EDUCATION)
Yrd.Doç.Dr.Yasemin Akdevelioğlu
Fakülte Koordinatörü (Faculty Coordinator)
 
MİMARLIK FAKÜLTESİ (ARCHITECTURE)
Doç. Dr. Ayşe TEKEL
Fakülte Koordinatörü (Faculty Coordinator)
Doç. Dr. Pınar Dinç
Mimarlık (Architecture)
Öğr. Gör. Dr. Burcu ÖZÜDURU
Şehir ve Bölge Planlama (City and Regional Planning)
Yrd. Doç. Dr. Muna SİLAV UTKAN
Endüstri Ürünleri Tasarımı (Industrial Design)
 
 
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ (ENGINEERING)
Yrd. Doç. Dr. Yusuf USTA
Fakülte Koordinatörü (Faculty Coordinator)
Öğr. Gör. Muhammet ÜNAL
Bilgisayar Mühendisliği (Computer Engineering)
Öğr. Gör. Dr. Çağatay M. BELGİN
İnşaat Mühendisliği (Civil Engineering)
Yrd. Doç. Dr. Nursel AKÇAM
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Electrics-Electronical Engineering)
Öğr. Gör. Tunç APATAY
Makine Mühendisliği (Mechanical Engineering)
Doç. Dr. Nuray OKTAR
Kimya Mühendisliği (Chemical Engineering)
Prof. Dr. Ömer Faruk BAYKOÇ
Endüstri Mühendisliği (Industrial Engineering)
 
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (HEALTH SCIENCES)
Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ
Fakülte Koordinatörü (Faculty Coordinator)
Öğr.Gör. Dr. Fzt.Bülent ELBASAN
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Physiotherapy and Rehabilitation)
Öğr.Gör. Dr. Fzt.İlke KESER
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Physiotherapy and Rehabilitation)
 
Arş.Gör. Elif ÇAMCI
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Physiotherapy and Rehabilitation)
Yrd. Doç. Dr. Meral BOŞNAK GÜÇLÜ
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Physiotherapy and Rehabilitation)
Doç. Dr. Hülya BULUT
Hemşirelik (Nursing)
Doç. Dr. Sultan AYAZ
Hemşirelik (Nursing)
Yrd. Doç. Dr. Gamze AKBULUT
Beslenme ve Diyetetik (Nutrition and Dietetics)
Yrd. Doç. Dr. Hilal YILDIRAN
Beslenme ve Diyetetik (Nutrition and Dietetics)
 
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ (ARTS AND DESIGN)
Doç. Dr. Banu Hatice GÜRCÜM
Fakülte Koordinatörü (Faculty Coordinator)
Doç. Dr. Melda Özdemir
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (Crafts Design and Production)
Doç. Dr. Banu Hatice GÜRCÜM
Tekstil Tasarımı ve Üretimi (Textile Design and Production)
Doç. Dr. Birsen ÇİLEROĞLU
Moda Tasarımı (Fashion Design)
Doç. Armağan Gökçearslan
Grafik Tasarımı (Graphical Design)
Öğr.Gör.Mehmet Fatih ÖZDEMİR
Kuyumculuk ve Mücevher Tas.Böl. (Jewellery Design)
Prof.Aysen SOYSALDI
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü (Traditional Turkish Arts)
Yrd.Doç.Dr. Gültekin AKENGİN
Görsel Sanatlar Bölümü
 
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ (TECHNOLOGY)
Doç. Dr. Nihat Sinan IŞIK
Fakülte Koordinatörü (Faculty Coordinator)
Doç. Dr. Erol Kurt
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Electrics and Electronic Engineering)
Doç. Dr. Kurtuluş BORAN
Enerji Sistemleri Mühendisliği (Energy Systems Engineering)
Doç. Dr. İhsan KORKUT
İmalat Mühendisliği (Production Engineering)
Doç. Dr. Mürsel ERDAL
İnşaat Mühendisliği (Civil Engineering)
Doç. Dr. Hakan ATEŞ
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Metallurgical and Materials Engineering)
Doç. Dr. Can ÇINAR
Otomativ/Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırması (Automotive Engineering)
Doç. Dr. Aydın ÇETİN
Bilgisayar Mühendisliği  (Computer Engineering)
 
TIP FAKÜLTESİ (MEDICINE)
Prof. Dr. H.Zafer GÜNEY
Fakülte Koordinatörü (Faculty Coordinator)
Prof. Dr. H.Zafer GÜNEY
Tıbbi Farmakoloji  (Medical Pharmacology)
 
TURİZM FAKÜLTESİ (TOURISM)
Doç. Dr. Serdar TARAKÇIOĞLU
Fakülte Koordinatörü (Faculty Coordinator)
Doç. Dr. R. Pars ŞAHBAZ
Turizm İşletmeciliği (Tourism Management)
Yrd. Doç. Dr. Yalçın ARSLANTÜRK
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (Travel Management and Touristic Guidance)
Yrd. Doç.Dr. H. Dilek SEVİN
Rekreasyon Yönetimi (Recreation Management)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKSOY
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Gastronomy)
 

ENSTİTÜLER (GRADUATE SCHOOLS)

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ (INFORMATICS)
Yrd. Doç. Dr. Hacer KARACAN
Enstitü Koordinatörü (School Coordinator)
 
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (EDUCATIONAL SCIENCES)
Yrd. Doç. Dr.Melike Özer Keskin
Enstitü Koordinatörü (School Coordinator)
 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  (SCIENCES)
Doç. Dr. Adem TATAROĞLU
Enstitü Koordinatörü (School Coordinator)
Yrd. Doç. Dr. Ebru ARIKAN ÖZTÜRK
Trafik Planlaması ve Uygulaması
Doç. Dr. Elif ORHAN
İleri Teknolojiler
Doç. Dr. Gamze YÜCEL IŞILDAR
Çevre Bilimleri
Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
İmalat Müh.
 
GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ (FINE ARTS)
Doç. Dr. Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ
Enstitü Koordinatörü (School Coordinator)
 
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (HEALTH SCIENCES)
Doç. Dr. Yasemin DÜNDAR
Enstitü Koordinatörü (School Coordinator)
 
 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (SOCIAL SCIENCES)
Yrd.Doç.Dr.Emine Çına Bal
Enstitü Koordinatörü (School Coordinator)
 

YÜKSEKOKULLAR (SCHOOLS)

BANKACILIK VE SİGOTACILIK YÜKSEKOKULU (BANKING AND INSURANCE)
Doç. Dr. Afşin ŞAHİN
Yüksekokul Koordinatörü (School Coordinator)
Arş. Gör. Feyza ERŞİN
Bankacılık (Banking)
 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Öğr. Gör. Gökhan ÇALIŞKAN
Yüksekokul Koordinatörü /Antrenörlük Eğitimi (School Coordinator / Sports Trainer Education)
Öğr. Gör. Emre Bağcı
Bed. Eğ. ve Sp. Öğr. Böl. (Sports Teacher Training)
Öğr. Gör. Dr. Beyza Merve AKGÜL
Rekreasyon (Recreation)
Öğr. Gör. Dr. Esra ERTURAN ÖĞÜT
Spor Yöneticiliği (Sports Management)
 
TAPU KADASTRO YÜKSEKOKULU (LAND REGISTRY – CADASTRE)
Yrd. Doç. Dr. Arıl CANSEL
Yüksekokul Koordinatörü / Emlak- Emlak Yönetimi (School Coordinator / Real Estate Management)
 
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Okutman Seçil Horasan
 
Okutman Bengü Ece
 
 

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
Öğr. Gör. Öznur NALÇINKAYA
Meslek Yüksekokul Koordinatörü
 
ANKARA MESLEK YÜKSEKOKULU
Yrd. Doç. Fatma NURALIN
Meslek Yüksekokul Koordinatörü
Yrd. Dç. Dr. Fatma NURALIN
Çocuk Gelişimi
Yrd. Doç. Dr. Fatma BAYRAKTAR
Giyim Üretim Teknolojisi
Yrd. Doç. Dr. Sinan Mithat MUHAMMET
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
Öğr. Gör. Dr. Burak Erhan TARLAKAZAN
Grafik Tasarımı
Öğr. Gör. Mustafa BÜYÜKTÜRKMEN
Geleneksel El Sanatları
Öğr.Gör.Serap MUTLU
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri
Öğr. Gör. İbrahim Cihan YETİŞKEN
Bilgisayar Programcılığı
 
ATATÜRK MESLEK YÜKSEKOKULU
Öğr.Gör.Faruk KILIÇ
Makine ve Metal Teknolojileri
Öğr.Gör. Murat AKIN
Elektronik ve Otomasyon
Öğr.Gör.Hikmet FİDANBOY
Elektrik ve Enerji
Öğr.Gör.Dr.Ülkü ÜNAL
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknikleri
BEYPAZARI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Öğr. Gör. Medine KAYNAK
Meslek Yüksekokul Koordinatörü
 
GAZİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Öğr.Gör.Fatmagül KOÇ
Elektrik ve Enerji
Öğr.Gör.Naki GÜLER
Elektronik ve Otomasyon
Öğr.Gör.Alparaslan SEYREK
Makine ve Metal Teknolojileri
 
MALİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
Doç. Dr. Nail ÖZTAŞ
Meslek Yüksekokul Koordinatörü
Uzm. Aziz YILDIZ
Maliye Prog.
 
OSTİM MESLEK YÜKSEKOKULU
Öğr. Gör. Dr. Semih ÖZDEN
Elektrik ve Enerji
 
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Öğr. Gör. Alper GÜZEL
Meslek Yüksekokul Koordinatörü
 
TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU
Öğr. Gör. Dr. Mehtap YILMAZ
Meslek Yüksekokul Koordinatörü
 
TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI
Öğr. Gör. Murat GÜREL
Koordinatör
 
POLATLI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Araş.Gör. M. Orhan KANSU
Fizik
Yard. Doç. Dr. Gökçen DEMİREL
Kimya
Yard. Doç. Dr. Özgür İLDEŞ
Türk Dili ve Edebiyatı
Uzman Serdar GÜZEL
Biyoloji
Araş. Gör. Uğur DİNÇ
Tarih
Yrd.Doç.Dr.Fatih YILMAZ
Matematik
 
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Öğr. Gör. Naki GÜLER
Elektronik ve Otomasyon
Öğr. Gör. Mustafa GÖKTAŞ
Makine ve Metal Teknolojileri
Öğr. Gör. Güven MERAL
Tasarım
Öğr. Gör. Dr. Cemil OCAK
Elektrik ve Enerji
Yrd. Doç. Dr. Ebru KONDOLOT SOLAK
Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri
Öğr. Gör. Dr. Ülkü ÜNAL
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri